Zarządzanie przez cele domeną XXI wieku

zarządzanie

Bycie przywódcą jest określone w różny sposoby. Nie jest to zwrot, który ma przyjętą jedną definicję. Przywództwo intuicyjnie postrzegamy jako zdolność wpływania na jednostki lub grupę w celu uzyskania założonych efektów, np. celów organizacji. Przywództwo jest oparte na autorytecie oraz władzy, którą inni dobrowolnie akceptują. Słowo „dobrowolnie” jest tu szczególnie istotne, ponieważ nie każdy formalny szef to prawdziwy przywódca.

Dlatego też przywództwo w organizacji istotnie wpływa na sukces. Przywódca zawsze określa kierunek rozwoju oraz zachęca i motywuje innych. Przywództwo ma części wspólne z zarządzaniem. Założyć można, że zarządzanie to realizowanie założonych celów wyznaczonych przez inną osobę (np. szefa, który powinien być przywódcą). I tak, zarządzanie przez cele jest coraz częściej spotykanym sposobem zarządzania zasobami organizacji. Jest tak dlatego ponieważ ZPC przynosi wiele korzyści takich jak: koncentracje na kluczowych czynnikach (zgodnie z zasadą Pareto: 80% efektów zależy od 20% czynników), usprawnia krótko i długoterminowe planowanie celów. ZPC, w przeciwieństwie to tradycyjnego modelu zarządzania, skupia się na racjonalnych przesłankach zamiast na intuicji i złudnych stereotypach.

Zarządzanie przez cele to systematyczne planowanie, kontrolowanie i zarządzanie zasobami ludzkimi  poprzez ustalanie celów i uch ocenę na podstawie osiągniętych wyników. ZPC ma być instrumentem, który wyeliminuje zagrożenia i nieprzychylne tendencje oraz zwiększy efektywność działań danej organizacji.