zarządzanie

Bycie przywódcą jest określone w różny sposoby. Nie jest to zwrot, który ma przyjętą jedną definicję. Przywództwo intuicyjnie postrzegamy jako zdolność wpływania na jednostki lub grupę w celu uzyskania założonych efektów, np. celów organizacji. Przywództwo jest oparte na autorytecie oraz władzy, którą inni dobrowolnie akceptują. Słowo „dobrowolnie” jest tu szczególnie istotne, ponieważ nie każdy formalny […]

Read More »