Rodzaje asfaltu

asdfghj

Ludzie, którzy nie interesują się tematem budownictwa drogowego mogą nie zdawać sobie z tego sprawy, ale tak naprawdę asfalt, który kładziony jest na jezdniach ma wiele różnych odmian i rodzajów. Odmiany te różnią chociażby składem chemicznym.

Asfalt modyfikowany polimerami to rodzaj asfaltu, którego twórcy zadbać chcieli o zwiększenie trwałości budowanych z niego nawierzchni. Modyfikatorem w asfalcie może być chociażby elastometr SBS (jest to skrót od słów styren-butadien-styren, co od razu wyjaśni jaki jest skład tego modyfikatora), który pomaga w osiągnięciu przy asfalt korzystnych i zapewniających dużą wytrwałość parametrów.

Czym innym jest asfalt wysokomodyfikowany, który również ma w sobie polimer, z tym, że jest to polimer nowego typu, jaki zapewnia asfaltowi jeszcze większą trwałość, szczególnie na obciążenia osi dużych samochodów ciężarowych (popularnych TIR-ów), a także na spękania, jakie pojawiają się na drogach, podczas mroźnych zim, kiedy nawierzchnie szczególnie narażone są na zniszczenia.

Istnieją także rodzaje asfaltu, które nie są przeznaczone do budowy nawierzchni, ale do innych celów. Takim asfaltem jest chociażby asfalt przemysłowy, wytwarzany z odpadów po destylacji ropy naftowej, które to odpady poddawane są specjalistycznemu przerobowi. Asfalt taki jest przeznaczony do tworzenia powłok izolacji, jakie chronić mają budynki przed wilgocią, oraz innymi zagrożeniami wodnymi. Można używać go również jako lepiszcza do produkcji papy, jaką kładzie się na dachach.