Praca dyplomowa

notes-933111_1280

Jednym z warunków ukończenia studiów wyższych, oprócz pozytywnego zaliczenia wszystkich przedmiotów jest napisanie zgodnej z wymogami, poprawnej pracy dyplomowej. Student pisze pracę pod okiem promotora, który jest współodpowiedzialny za końcowy efekt oraz doradza i prowadzi studenta przez cały proces.

Podczas pisania pracy dyplomowej student powinien skorzystać ze źródeł bibliograficznych w ilości nie mniejszej niż minimum wymagane przez uczelnie. Bardzo pomocne podczas tego procesu są wszelkiego rodzaju materiały do pracy dyplomowej w postaci np. wspomnianych już źródeł bibliograficznych, notatek ze studiów, konspektów oraz danych statystycznych.

Istnieje kilka rodzajów prac dyplomowych. Forma pracy dyplomowej zależy od stopnia studiów i rodzaju kierunku. Dla studiów humanistycznych, ekonomicznych oraz niektórych kierunków artystycznych pierwszego stopnia jest to praca licencjacka http://www.danedlastudenta.pl/, natomiast dla kierunków inżynieryjnych jest to praca inżynierska.

Jeśli student kończy drugi stopień studiów, niezależnie od rodzaju kierunku musi napisać pracę magisterską, która powinna być bardziej rozbudowana i nieść ze sobą większą wartość dodaną niż prace pisane na pierwszym stopniu studiów.

Podczas korzystania ze źródeł bibliograficznych przy pisaniu pracy dyplomowej, częstym błędem studentów jest przepisywanie fragmentów książki do swojej pracy. Jest to karygodne zachowanie, które dodatkowo naraża studenta na wykrycie plagiatu co w konsekwencji prowadzi do anulowania całej pracy dyplomowej i konieczności ponownego jej pisania w przyszłym roku akademickim. W dodatku, plagiat jest bardzo łatwy do wykrycia dzięki specjalnie do tego przygotowanym programom komputerowym.